فیلم

آذر ۵, ۱۳۹۷

ستایشگر شکست؛ نگاهی به سینمای آکیرا کوروساوا

Leo felis vitae odio eget velit. Mauris purus. Aliquam erat volutpat. Ut sodales lectus rhoncus suscipit. Aliquam posuere cubilia Curae, Nullam feugiat pulvinar. Nulla venenatis. Morbi cursus pulvinar at, velit.
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دیدن را نگریستن؛ تحلیلی بر فیلم «کلومبوس»

Leo felis vitae odio eget velit. Mauris purus. Aliquam erat volutpat. Ut sodales lectus rhoncus suscipit. Aliquam posuere cubilia Curae, Nullam feugiat pulvinar. Nulla venenatis. Morbi cursus pulvinar at, velit.
آذر ۱۶, ۱۳۹۷

به یاد می آورم؛ نگاهی به فیلم «Still Alice»

Leo felis vitae odio eget velit. Mauris purus. Aliquam erat volutpat. Ut sodales lectus rhoncus suscipit. Aliquam posuere cubilia Curae, Nullam feugiat pulvinar. Nulla venenatis. Morbi cursus pulvinar at, velit.